↓ informacje o firmie ↓

Centrum Intensywnej Terapii OLINEK

Centrum Intensywnej Terapii "Olinek" jest profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym ośrodkiem, który zajmuje się kompleksową, intensywną rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych. W "Olinku" prowadzimy: rehabilitację ruchową pacjentów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności neurologicznych z wykorzystaniem kosmicznych kombinezonów TheraSuit, indywidualne zajęcia integracji sensorycznej oraz indywidualną gimnastykę korekcyjną osób z wadami postawy, dodatkowo proponujemy trening uwagi słuchowej - terapia prof. Tomatisa (wpływa na poprawę pracy mózgu, koncentracji, równowagi oraz komunikacji ponadto uspokaja, wycisza i relaksuje, wpływa również na bardziej efektywną naukę języków obcych).

 

Turnusy rehabilitacyjne w kombinezonach TheraSuit

Olinek

Metoda TheraSuit służy do leczenia dzieci z Porażeniem Mózgowym. Jest ona zindywidualizowanym intensywnym program rehabilitacyjnym mającym na celu rozwój siły i funkcji (niezależności w codziennych czynnościach - czworakowanie, chodzenie, samoobsługa). W terapii wykorzystywane są: kostium rehabilitacyjny TheraSuit oraz Uniwersalny Gabinet Leczniczy. Metoda służy do zwalczania negatywnych efektów braku ruchu, obniżonej siły mięśniowej i sprawności fizycznej. Powstała jako alternatywa do innych mniej efektywnych metod terapii.

 

Terapia prof. Tomatisa wraz z diagnozą

Olinek

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane "elektronicznym uchem", które jest idealnym modelem ludzkiego ucha - "ćwiczy" ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości; dźwięki te są odpowiednio filtrowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

 

Terapia Integracji Sensorycznej wraz z diagnozą

Olinek

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Diagnoza oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz na Testach Integracji Sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać "naukowej zabawy". Dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodziec sensoryczny.

 

Terapia ręki

Olinek

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Rozwój kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy, czyni nasze ręce i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym i fascynującym. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie oraz płynnie go zakończyć. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała. To wskazuje dobitnie na ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym życiu codziennym.

 

TheraTogs

Olinek

Kombinezon rehabilitacyjny pomaga w codziennej rehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi. System AtaxiTog przedstawia swój nowy projekt kamizelki z długimi skrzydełkami mocującymi, które mogą być połączone bezpośrednio ze spodenkami na biodrach. Nowe skrzydełka mocujące dają trzy główne korzyści: Zwiększone bodźce prioprocentywne stymulowane poprzez gwarantowaną automatyczną kompresję (ciśnienie grawitacyjne). Polepszenie zrównoważonego rozwoju postawy i stawu biodrowego bez ograniczenia ruchu. Uproszczenie procesu ubierania i zdejmowania kostiumu TheraTogs dla pacjentów, mających problemy ze stabilnością, utrzymaniem równowagi i niestabilnym chodem, wynikającym z ataksji.

REKOMENDACJE / PRZEZNACZENIE
W pierwszej kolejności system AtaxiTog przeznaczony jest dla dla osób z drżącym i niepewnym sposobem poruszania się, z trudnościami z utrzymaniem równowagi, których przyczyną jest dysfunkcja móżdżka, bez dodatkowych problemów układu mięśniowo-szkieletowego.

 

Korekcja wad postawy

Zajęcia indywidualne w wymiarze 1 h, ilość zajęć do uzgodnienia.

 

Rehabilitacja dzieci i niemowlaków

Zapraszamy na rehabilitację niemowlaków od urodzenia metodą NDT-Bobath.
KONSULTACJE WCZESNONIEMOWLĘCE DLA DZIECI Z GRUPY RYZYKA

Zakres czynności:
- Diagnostyka czynnościowa dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
- Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt.
- Terapia wcześniaków,niemowląt i małych dzieci z asymetrią osiową oraz z zaburzonym napięciem mięśniowym (hipotonia i hipertonia).
- Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
- Terapia niemowląt i małych dzieci z kręczem szyi.
- Nauczanie rodziców, dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym,prawidłowej pielęgnacji i podstawowych ćwiczeń terapeutycznych.
- Porady, wskazania, prognozy, rokowania terapeutyczne dla dzieci specjalnej troski.
- Korekta wad postawy u dzieci i młodzieży.

 

Dodatkowe zajęcia

Dla zainteresowanych pacjentów istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć poza Centrum Intensywnej Terapii Olinek. W zależności od potrzeb może to być hipoterpia, dogoterapia, basen, itp. Bliższych informacji na temat dodatkowych zajęć udzielamy bezpośrednio w ośrodku.

 Centrum Intensywnej Terapii ośrodek rehabilitacji Polska Centrum Intensywnej Terapii ośrodek rehabilitacji Polska Centrum Intensywnej Terapii ośrodek rehabilitacji PolskaTop.Mail.Ru
Olinek